Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2014

gosiakowelove
3694 2c36
Reposted fromcukino cukino vialouve louve

April 13 2014

gosiakowelove
Każdy milimetr mojego ciała woła o Twój dotyk.
gosiakowelove
4033 e61b
Reposted frommeaning meaning viapromise-me promise-me
gosiakowelove
7537 04ee 500
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viamarlboro marlboro
gosiakowelove

Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia


— Jarosław Borszewicz
Reposted fromthistlee thistlee viaspejtolin spejtolin
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viamarlboro marlboro
gosiakowelove
3878 1d04
Reposted fromMrHobbes MrHobbes viamasterofpuppets masterofpuppets
gosiakowelove
8985 a892 500
Reposted fromipo ipo viaconfusedmadeline confusedmadeline
gosiakowelove
1798 22c4
Reposted fromfitspro fitspro viamasterofpuppets masterofpuppets
gosiakowelove
Reposted fromkanusia kanusia viamountains mountains
gosiakowelove
gosiakowelove
3677 b961
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh
gosiakowelove
3249 2efd
Reposted fromroyals royals vialaufer laufer

April 12 2014

gosiakowelove
2034 db87 500
gosiakowelove
0017 0a14
Reposted fromscorpix scorpix viaRedPenny RedPenny
gosiakowelove
9642 f004
Reposted fromSzczurek Szczurek viaRedPenny RedPenny
gosiakowelove
5293 4d84
Reposted fromskarbonkammkle skarbonkammkle viaNicoo Nicoo
gosiakowelove
1645 c02c 500
Reposted fromsoliloquyy soliloquyy viasiarczan siarczan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.