Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2014

gosiakowelove
1475 789f
Reposted fromteawho teawho viaSebeczek Sebeczek
gosiakowelove
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaweruskowa weruskowa
gosiakowelove
Sunflower Field, Tuscany, Italy

July 29 2014

4980 b515
Reposted fromirmelin irmelin viaohhh ohhh

July 28 2014

gosiakowelove
Włocławek. Polska w budowie.
Reposted fromapatia apatia viapl pl
gosiakowelove
Byłem przygotowany, ale boli nadal.
— Hiro Fujiwara

July 26 2014

5088 e6cb
Reposted fromOpticoverload Opticoverload viaSebeczek Sebeczek
3657 1edf
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaSebeczek Sebeczek
gosiakowelove
7366 20fe
Reposted frommisza misza viapositivedrink positivedrink
gosiakowelove
Reposted fromhatekids hatekids viaSebeczek Sebeczek
gosiakowelove
5274 3a6f 500
Reposted fromruuude ruuude viafer fer
gosiakowelove

July 25 2014

gosiakowelove
9919 6685 500
Reposted fromjapkooo japkooo viawhitezombie whitezombie
gosiakowelove
gosiakowelove
3D Calligraphy by Tolga Girgin
Reposted fromtypography typography
gosiakowelove
Reposted fromoll oll viafer fer
gosiakowelove
6113 1b6d
Reposted fromSomeoneAlone SomeoneAlone viafer fer

July 20 2014

July 13 2014

July 10 2014

gosiakowelove
4458 b905
Reposted fromkrzysk krzysk viaSebeczek Sebeczek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.