Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2014

8129 013a 500

alangwiggy:

Bromance at its finest

Reposted fromsavecielphantomhive savecielphantomhive viasowa sowa
gosiakowelove
1721 30da
that feeling...
Reposted frombecurious becurious viaEdgi Edgi
7516 2b7c 500

oldsamovar:

Winter in Saint-Petersburg

Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viafer fer

December 17 2014

gosiakowelove
1106 ab24 500
Reposted fromkesja kesja viakrolfasolek krolfasolek
gosiakowelove
9720 81e0 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viaFarill Farill

December 16 2014

gosiakowelove
0654 08a2
Waterton Lake, Canada
gosiakowelove
gosiakowelove
gosiakowelove
gosiakowelove
1522 ac96
S & D
Reposted fromresort resort vialaufer laufer

December 15 2014

gosiakowelove
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapaulitaa paulitaa
gosiakowelove
5752 76a2
Reposted fromnlght nlght viakatastrofo katastrofo
gosiakowelove
7683 038f

i-dream-in-bloo:

meganzoor:

saltdoe:

jeremylawson:

A 280 square feet tiny house in Aurora, Oregon. More infohere.

scumfolk

that shelving unit near the tub is so smart

This is.. incredible.. actually!!

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viakapradina kapradina

December 14 2014

gosiakowelove
0989 261b
Piąty dzień bez internetu :D 
Reposted fromwypierdalac wypierdalac vianeti neti
gosiakowelove
To jest takie proste: jeśli mężczyzna cię lubi i jest zainteresowany, to chce z tobą rozmawiać, a jeśli chce z tobą rozmawiać, to pisze do ciebie maile, smsy lub dzwoni. Oczywiście, czasami ktoś musi zrobić ten ruch, ale jeżeli tylko ty stale inicjujesz kontakt, to znaczy, że mężczyzna nie chce bliższej znajomości. I nie próbuj go usprawiedliwiać zbyt dużą ilością pracy czy częstymi wizytami u babci. Gdybyś była w kręgu jego zainteresowań, to znalazłby choćby 5 minut na napisanie krótkiego smsa.
Reposted frommadeliine madeliine viatoniewszystko toniewszystko
gosiakowelove
0052 8b7d
Reposted frompacze pacze viamissmonroe missmonroe
gosiakowelove


artbymoga:

What is this self-control of which you speak?

Reposted fromLogHiMa LogHiMa viachmurko chmurko
gosiakowelove
Reposted fromconchiglia conchiglia viafer fer
gosiakowelove
8149 7693
Reposted fromtwiningsgirl twiningsgirl vialaufer laufer
gosiakowelove
8069 d1cc
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.